Huidig gebouw
De Adventskerk is onderdeel van goed functionerend wijkcentrum SIO (theater, snackbar, bar, zalenverhuur). Kerk en wijkcentrum functioneren ruimtelijk redelijk zelfstandig (een eigen entree en zalen) maar hebben gedeelde voorzieningen (keuken, toiletten). Een centrale, brede gang verbindt alle zalen (incl. kerkzaal) met elkaar. Het gebouw kent door de hoekige vormgeving veel ongebruikte hoekjes.

De kerkzaal bevindt zich enigzins ‘verstopt’ in het volume en is ondergeschikt aan het grotere wijkcentrum. Het exterieur heeft een weinig ‘kerkelijke’ uitstraling. De overgang tussen kerk en wijkcentrum is diffuus. De kerk huurt, naar gelang de behoefte, zalen van SIO en heeft daardoor voldoende en geschikte zaalruimte tot haar beschikking.

De kerkzaal is licht en ruim, maar weinig sfeervol. De inrichting is flexibel, wat de kerkzaal geschikt maakt voor multifunctioneel gebruik.

Het interieur heeft door het vele baksteen gebruik en de weinig verlichte gang een sombere uitstraling. Positief is de hogere verdiepingshoogte van een aantal zalen.

Door de vormgeving heeft het gebouw veel ongebruikte hoeken en een weinig verfijnde detaillering. Het orgel is in 1984 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn).

Huidig gebruik
Elke zondagochtend wordt een dienst gehouden in het gebouw.

De wijkgemeente maakt op zondag en op doordeweekse avonden met name gebruik van de zalen in het eigen deel (3-6) en van de nabijgelegen zaal 7. Maar het kerkelijk gebruik is zeer beperkt (circa 3 zalen per week). Doordeweeks worden de kerkzaal en de zalen eromheen verhuurd worden door SIO, maar dit valt buiten dit onderzoek.

Organisatorische situatie
Voor het gebouwenonderzoek gaan we vooralsnog uit van het feit dat SIO een zelfstandige organisatie is, waarvan de PGZ het kerkgebouw huurt. De werkelijkheid is echter complexer omdat de PGZ ook risicodragend participeert in de exploitatie van SIO. Daarnaast is er van oorsprong sprake van een inhoudelijke verbondenheid. Bij de uiteindelijke advisering zal hier rekening mee worden gehouden.