Herbestemming
Herbestemming van de Stinskerk is beperkt mogelijk. Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw is een denkbaar scenario. Ook het zelfstandige zalendeel op de begane grond is af te splitsen of los te verhuren.

Een mogelijke herbestemming (dus zonder kerkelijk gebruik) vormt een nadere uitwerking van de mogelijkheden tot breder gebruik (zie eerder in dit rapport).

Voor de meeste buurtfuncties biedt het ontbreken van een kerkelijke functie beperkt meerwaarde. Deze meerwaarde is dat de kerkzaal een nieuwe functie kan krijgen en dat het complex altijd beschikbaar is. Daar staat echter tegenover dat er sprake is van een kerkzaal die slechts beperkt te verbouwen is. Sloop van de kerkzaal en een op de nieuwe functie toegespitste nieuwbouw biedt wel potentie.

Wonen is denkbaar in het Gosen ten Klooster zalencomplex, maar niet voor de hand liggend gezien de gebouwstructuur. Ten behoeve van zakelijk gebruik (congres, seminar e.d.) is het gebouw door haar vele ruimten eventueel geschikt. Tevens is het denkbaar om het gebouw in delen te verhuren aan kleine kantoren. Mogelijk is de marktpotentie op deze locatie beperkt. Een rouwcentrum is mogelijk, met aanpassingen. De centrale locatie leent zich hier voor. Een bestemming met een horecafunctie is niet direct voor de hand liggend, maar wel in combinatie mogelijk.

Herontwikkeling
Herontwikkeling van de locatie van de Stinskerk is goed denkbaar. De architectonische waarde is beperkt en de context biedt potentie. Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan ruime uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.

Woningbouw is dan goed denkbaar. Dit geldt ook voor bijzondere woonvormen (bijv. woonzorg) gezien de centrale locatie en de nabijheid van voorzieningen.

Ook denkbaar, vanuit de context, zijn maatschappelijke functies en detailhandel. Nieuwbouw is daarvoor een betere optie dan verbouw van de kerk. Dit heeft te maken met de beperkte aanpasbaarheid en de uitstraling van het huidige gebouw. De vraag is wel of hier markt voor is.

Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw is ook mogelijk. Het herontwikkelingen van het zelfstandige zalendeel op de begane grond (Gosen ten Klooster) is een voor de hand liggende optie. Ook is, afhankelijk van de nieuwe functie, een herontwikkeling ter plaatse van de kerkzaal denkbaar. Dit heeft te maken met de uitbreidingsmogelijkheden aan deze zijde en de beperkte bruikbaarheid van de halfronde vorm van de kerkzaal.

Waardering herbestemming
+  ook gedeeltelijk mogelijk (GTK)

–  zonder kerkelijke functie beperkte meerwaarde

+  buurtfuncties / kleinsch. detailhandel en horeca

–  wonen

0  zakelijk

Waardering herontwikkeling
+  gedeeltelijke sloop (kerkzaal) levert ruimtewinst op

+  sloop geheel: ruimere bebouwingsmogelijkheden

+  veel functies mogelijk door context (wonen, bijz. vorm van wonen, maatsch., detailh.)