Inventarisatie vanuit de wijken is afgerond!

Voor de zomervakantie hebben de wijkwerkgroepen de beantwoording van de vragen afgrond en zijn de resultaten gepresenteerd in de AK.

Er is door de wijkteams veel waardevol werk verzet waar we blij en dankbaar voor zijn. Op basis van deze inbreng en de rapportage over de gebouwen heeft het projectteam een start gemaakt met het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomst van de Protestantse Gemeente Zwolle. Spannend, ingewikkeld en tegelijk ook boeiend.

rapportage

Kick-off Wijkwerkgroepen

Op 7 maart werd de aftrap gegeven voor de wijkwerkgroepen. Vooraf was aan alle wijkkerkenraden gevraagd om voor de eigen wijkgemeente een wijkwerkgroep samen te stellen.

Alle wijkwerkgroepleden verzamelden zich op 7 maart in de Jeruzalemkerk en werden, na een opening door Maarten Westerduin, bijgepraat over het project, het doel, de planning, wat van de wijkwerkgroepen wordt verwacht enz. Vragen konden direct worden beantwoord. Aansluitend gingen een aantal wijkwerkgroepen dezelfde avond nog aan de slag. Ondertussen hebben álle wijkwerkgroepen hun eerste vergadering gehad.

Het doel van de wijkwerkgroepen is het, in nauw overleg met de wijkkerkenraad, specifieke informatie uit de wijkgemeente aan te leveren ten behoeve van de besluitvorming in de Algemene Kerkenraad. Dat zijn niet alleen getallen, maar betreft ook een visie van de wijkgemeente op hoe zowel de wijkgemeente als de Protestantse Gemeente Zwolle zich zal ontwikkelen. En dat in de context van de te verwachten krimp. Het is de bedoeling dat alle wijkgemeenteleden de mogelijkheid krijgen in dit denkproces mee te doen. Hoe de wijkwerkgroepen dat organiseren staat ze vrij. We vernamen al van geplande gemeenteavonden. U hoort er binnenkort vast meer van. Gemeenteadviseur Bernhard Vosselman is begeleider van de wijkwerkgroepen.

In het overzichtje zijn alle wijkwerkgroepsleden weergegeven:

Adventskerk
Eduard Metselaar (vz)
Nelleke Eygenraam
Anneke van der Meulen
Johan Tent
Cora Tienstra

Jeruzalemkerk
Han Slootweg (vz)
Gerrit Bredewout
Henk Huls
Wim Eikelboom

Oosterkerk
Henk ter Steeg (vz)
Adriaan Velsink
Martijn Grimmius
Janetta Schoenmaker
Piet Kuiper
Bina Schouwstra

Open Kring
Martijn Reinders (vz)
Popke Alkema
Jan van Soest
Jan Vastenavond

Stinskerk
Bert Kamerman (vz)
Henri van Spijker
Eddy van Zadelhof

Sionskerk
Jan van der Veen (vz)
Erwin Smelt
Aline Wolf
Gerrie Ruitenberg
(Harry van Dijk)