Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Open Kring in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten  Bedrag

Bruto onderhoudskosten

Energie en water

Verzekering en belasting

Overige kosten

Subtotaal

Verhuuropbrengsten (incl. buffet)

Totaal exploitatie (ex personeel)

Gebouwgebonden salarissen

Totaal exploitatie

€ 8.966

€ 5.000

€ 1.536

€ 497

€ 15.999

€ 5.847

€ 10.152

€ 1.500

€ 11.652

Genoemde cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekeningen 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.