Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Sionskerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

 Kosten  Bedrag

Bruto onderhoudskosten

Energie en water

Verzekering en belasting

Overige kosten

Subtotaal

Verhuuropbrengsten (incl. buffet)

Totaal exploitatie (ex personeel)

Gebouwgebonden salarissen

Totaal exploitatie

€ 37.591

€ 8.116

€ 1.781

€ 860

€ 48.347

€ 16.394

€ 31.954

€ 21.700

€ 53.654

Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekening 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen en de jaarrekeningen van de beheerscommissie.

De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 0.5 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder opgenomen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.