HOME

HOME

HOME2018-10-05T13:46:51+00:00

Met het project Heilige Huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen?

lees verder

EEN EERSTE CONCEPTADVIES

Na uitvoerig onderzoek naar wat er leeft in de wijkgemeenten, een analyse van de kerkgebouwen en van het Kerkelijke Bureau en van vele gegevens heeft het projectteam een eerste conceptadvies gepresenteerd op de gemeenteavond van 4 oktober in de Jeruzalemkerk. Met oproep om daarop te reageren zodat we na weging van alle reacties het advies nog kunnen verbeteren. Doet u mee? Graag vóór 10 oktober. Lukt dat niet; reacties die vóór 16 oktober binnen komen kunnen nog worden meegenomen in de afwegingen die moeten leiden tot een definitief advies van het projectteam aan de Algemene Kerkenraad.

Conceptadvies

CENTRALE GEMEENTEAVOND

 Donderdag 4 oktober 19.30 uur Jeruzalemkerk: Presentatie conceptadvies projectteam

Aanstaande donderdag staat een centrale gemeenteavond gepland. Het projectteam zal dan het concept advies presenteren. Dat voorziet in zeer ingrijpende maatregelen rond zowel de personele bezetting als het sluiten van kerkgebouwen. Tegelijkertijd wordt een proces voorgesteld om op een goede manier tot een anders vormgegeven vitale Protestantse Gemeente Zwolle te komen.
Het betreft een concept advies. Er is nu nog alle ruimte om op basis van uw meedenken het advies bij te stellen. Maak er gebruik van! Besluitvorming door de algemene kerkenraad staat voor eind oktober gepland.
Na een centrale presentatie en eerste vragenronde zullen de wijkkerkenraden met de eigen wijkgemeenteleden in afzonderlijke ruimten in gesprek gaan. WELKOM.

HET ‘SPOORBOEKJE’

Hieronder vindt u een overzicht met data van de traject wat we met Heilig Huisjes volgen: ons ‘spoorboekje’.

24 september                  Presentatie concept advies in AK

25 september                  Presentatie concept advies in CvK

26 september                  Centrale Ambtsdragersvergadering + WKR

Do 4 oktober                   Presentatie concept advies aan gemeente

23 oktober                       Presentatie advies in CvK

29 oktober                       Presentatie advies in AK + voorgenomen besluit

Do 8 november               Reguliere centrale ambtsdragersvergadering

Do 15 november             Kennen en horen gemeente

20 november                   CvK >> advies aan AK

26 november                   AK  definitief besluit

VAN START EN OP STOOM

Op 18 februari werd, na een aantal maanden voorbereiding, het project ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’ gepresenteerd: In de meeste kerken werd het filmpje met een vlog van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Maarten Westerduin, vertoond. Verder werd aan elke kerkganger de flyer aangereikt met de eerste informatie over het project. Sindsdien is er al weer veel gebeurd. We nemen u graag even mee.

organisatie
gebouwen
Wijken

VLOG MAARTEN WESTERDUIN

Maarten Westerduin, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, vertelt in dit filmpje meer over de achtergronden van het project Heilige Huisjes. 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Aanmelden